1

اهمیت آموزش نیروی متخصص در صنعت

News Discuss 
در بسیاری از کشورها همانند ژاپن، نیروی انسانی در جایگاه سرمایه های یک شرکت یا کارخانه است. این شرکت ها، بعد از فارغ التحصیلی افراد از دانشگاه ها، اقدام به جذب نیروی انسانی می نمایند. بعد از جذب، فرایند آموزش این افراد شروع می شود و شرکت ها خواهان جذب http://homatez.com/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story