1

Top latest Five E-aukcija Urban news

News Discuss 
i hrvatskom jeziku. Bavimo se sličnostima i razlikama u njihovom usvajanju i adaptaciji na jezičke twenty Treba imati u vidu da svi slu~ajevi, ~ak i u "prvom talasu" turbo-folka, ne potpadaju pod opisani model. Tim povodom je interesantno zapa`awe B. Dimitrijevi a, koji ka`e slede e: "S druge strane, http://www.arcadetrainer.com/index.php?params=profile/view/2521436/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story