1

این نویسنده ادای احترام به مرگ تونی موریسون یادآوری است که او الهام بخش بسیاری از نویسندگان است

News Discuss 
نویسنده برنده جایزه نوبل و پولیتزر ، تونی موریسون در سن 88 سالگی درگذشت. کار او ده ها سال طول کشید و 11 رمان تولید کرد - اولین رمان او با نام Bluest Eye در سال 1970 منتشر شد که موریسون 39 ساله بود - و سایر آثار ، https://free-download-latin-books-site.persianblog.ir/k10q1qj8LOc7kqe91AOl-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story