1

توصيه پزشكي براي استفاده از پستانك

News Discuss 
مزاياي پزشكي خاص مربوط به استفاده از پستانك تمام سيليكوني اونت نشان مي دهد كه اين عمل مي تواند در NICU براي NNS و براي آسايش نوزاد نارس يا بيمار مفيد باشد [1]. NNS مهارت حركتي دهان و دندان است كه قبل از تغذيه پيش مي رود [17]. اين يك http://aventpacifierwalmart.blograz.ir/post/8/توصيه+پزشكي+براي+استفاده+از+پستانك

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story