1

جاهای دیدنی اصفهان شب

News Discuss 
درباره شهر اصفهان و جاهای دیدنی به زبان انگلیسی آشنایی با مجموعه بیستون از اثار با ارزش تاریخی ایران (عکس) • ایوان‌ شمالی‌ مسجد، معروف‌ به‌ صفه‌ درویش‌ از قرن‌ ششم‌ و كتیبه‌ گچ‌ بری‌ داخل‌ آن‌ از دوره‌ شاه‌ سلیمان‌صفوی‌ است‌. سابقه قلعه و طاق هلاکو رابه زمان هزاره http://jahayedidanikishlgdfu615.theburnward.com/jahay-dydny-asfhan-pdf

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story