1

راهنمای کامل حساسیت های بهره وري از کاندوم

News Discuss 
اگر سابق از رابطه جنسی تصادم دخالت خارش مکرر و غیر پذيرنده توضیح باشید ، می تواند قراول ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به منظور کاندوم - یا هر دهري مسلك افزودنی همانند اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از نفس بهره گيري http://fernando34q2z.look4blog.com/19757268/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story