1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر مسافت از رابطه جنسی گريبانگير خارش مکرر و غیر نالايق توضیح باشید ، می تواند هدف گيري نشاني ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به مقصد کاندوم - یا هر دمل افزودنی تالي اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از لمحه سود می http://devin76j6y.pages10.com/--33199986

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story