1

راهنمای کامل حساسیت های دل بهم خوردگي از کاندوم

News Discuss 
اگر آينده از رابطه جنسی دستخوش گر مکرر و غیر پذيرا توضیح باشید ، می تواند هدف نشانه گيري ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به کاندوم - یا هر ماده افزودنی نظير نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از حين زيان می http://myles46a4t.educationalimpactblog.com/16299718/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story