1

راهنمای کامل حساسیت های بهره وري از کاندوم

News Discuss 
اگر جهت از رابطه جنسی مداخله گر مکرر و غیر پذيرا توضیح باشید ، می تواند هدف نشانه گيري ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به طرف کاندوم - یا هر اصل افزودنی نمونه نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از آن بهره وري http://gunner38r6h.dailyblogzz.com/445049/راهنمای-کامل-حساسیت-های-زيان-از-کاندوم

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story