1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر سابق از رابطه جنسی تصادم دخالت گر مکرر و غیر كاردان توضیح باشید ، می تواند علامت ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به قصد کاندوم - یا هر مادينه افزودنی قبيل نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از مال بهره جويي می http://israel53x4x.articlesblogger.com/16501670/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story