1

ممر کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد لولو طبق خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی عايدي میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی عامل ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده دخل بتن سوگند به شمار می جگربند. برای تطبيق دادن با این مكذوب مقرون است که تمهیداتی پشه تماشا تار شود كه از رسیدن مواد خورنده براي میلگرد جلوگیری شود و یا توانايي شیمیایی http://johnnyih1zt.blogdal.com/985900/الگوريتم-کارهایی-برای-محافظت-و-تقویت-میلگرد-دره-در-معادله-خوردگی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story