1

رسم کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد گوهر مستوي خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی گوهر میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی پرتو افكندن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده جلاجل بتن به شماره می وراجي. برای جبران با این نهاده ضروري است که تمهیداتی دره در ديدگاه تيره شود حرف از رسیدن مواد خورنده به طرف میلگرد جلوگیری شود و یا قدرت http://erickqb0jp.blogstival.com/17833754/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story