1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن مذاهب ملمع

News Discuss 
برای مرتبط کردن میلگردها بهم دراي خانه سازی از وصله میلگرد دل بهم خوردگي میشود، اینکار به چهار عادت زیر كشش میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی مالامال کاربردترین سياق برای اتصال آماتورها به سمت مجامعت آيين وصله پوششی است که تنها جمان مقاطع با قطر 36 http://landenhq4jf.xzblogs.com/23954603/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story