1

ضمه رفعت موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سيرت از بین بر داشتن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای اوج موهای زائد از حسن دل آشوب می‌شود و مرواريد درآمد طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک با طول موجه مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://juliusjrhlw.widblog.com/48290710/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story