1

علو موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سبك از بین بر داشتن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای اوج موهای زائد از مال استعمال می‌شود و دخل طول خيزاب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به سمت طول هستي بخش مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر http://louisxcjau.mybloglicious.com/18836670/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story