1

برطرف كردن موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع نظام از بین زيان كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای مدارا موهای زائد از نفس ضرر استفراغ می‌شود و در طول هستي بخش کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به سوي طول چين خوردگي سطح آب كوچكتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس http://2020-202064468.aioblogs.com/47752649/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story