1

نرمي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع روال از بین برنده شدن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای رفع موهای زائد از بلوا كاربرد می‌شود و دره در طول موجه کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک با طول خيزاب ماورا قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر را http://2020202006009.designi1.com/18729625/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story