1

آیا تاسیساتی و لوله کش پول زیادی به دست می آورد؟

News Discuss 
الکتریسیته برای به کار انداختن تجهیزاتی مانند نقالهها، ریفاینرها، الکتروموتورهای فن، موتورهای پرس هیدرولیک، سنبادهها و سامانه کنترل آلودگی در کارخانه استفاده میشود. انتشارهای پرس داغ و مصرف انرژی آن، تا حد زیادی به شرایط پرس بستگی دارد. 1- زیرشاخص اول ارتقای تکنولوژی؛ ارتقا و ترمیم طبقات پرس: منابع http://landenkfbv382726.onesmablog.com/4--47974723

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story