1

ظروف سرامـیک-کاسه و پیـاله-بشقاب-سرویس چینی-دیس-ظروف آرکوپال

News Discuss 
لشكركشي ويرانگر تيمور در دهههاي آخر سده eight ق بار ديگر ركود تازهاي بر كار هنرمندان فلزكاري حاكم كرد؛ اما بازماندگان آنان از شهرهاي سراسر سرزمينهاي گشوده شده در سمرقند گرد آمدند و تجربيات هنرمندان همه سرزمينهاي زير فرمان تيمور با مكتبهاي هنري متفاوت تكامل و پيشرفتي تازه پديد http://emilianolpamw.full-design.com/-102--53552884

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story