1

اصول اساسی تغییر باورها باور

News Discuss 
ساز و کار تلقین از طریق ضمیر ناخودآگاه است. بر اساس نظریه ضمیر ناخودآگاه هر جمله، تصویر و به طور کل هر آموزه‌ای که وارد مغز شود چه درست چه نادرست مغز شروع به تحلیل می‌کند و آن را قبول می‌کند. اکثر مراسم آیینی در یهودیت با ملودی سنتی به https://andersond4z25.blog5.net/54670693/ترفند-هوشمندانه-باور-که-هیچ-کس-در-مورد-آن-بحث-نمی-کند-چیست-باور

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story