1

The mat ki da Diaries

News Discuss 
Tất cả trẻ bị co thắt ở trẻ sơ sinh sẽ cần được đo điện não đồ. Đôi khi có thể cần hai điện não đồ. Điện não đồ đầu tiên thường được thực Helloện khi trẻ còn thức nhưng nếu điều này không cho thấy dạng rối loạn nhịp https://marcoftgvh.timeblog.net/61170134/the-smart-trick-of-mat-ky-da-that-nobody-is-discussing

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story