1

اخذ اقامت ترکیه از طریق ازدواج و فرزند

News Discuss 
مراحل دریافت اقامت ترکیه 2018 و 07. با توجه به پروازهای زیادی هم که بین فرودگاههای ایران و ترکیه وجود دارد، جابجایی بین ایران و ترکیه خیلی راحتتر شده است.اخذ اقامت دائم ترکیه برای بیشتر افراد از طریق سرمایهگذاری و یا از طریق کار ممکن است. متقاضیان مهاجرت به https://c11.kr/pv33

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story