1

الانزاپین ۵

News Discuss 
آیا داروهای موثری در درمان افسردگی‌ای که با اولین داروی مصرف شده بهبود نمی‌یابند، وجود دارند؟ به‌عنوان ساده‌ترین مثال از سولفونیک اسیدها ، متان سولفونیک اسید و پی-تولوئن سولفونیک اسید در شیمی آلی(به عنوان محلول در حلال‌های آلی) استفاده می‌شود. سیگار نیز متابولیسم کلوزاپین و الانزاپین را افزایش میدهد. / https://hirbod.blog.ir/1400/07/21/Olanzapine

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story