1

خرج سازوبرگ استخر - آبادی مدرن

News Discuss 
خزینه ساز این اسوه استخر ها در سنجش با وهله‌ها است و باید انفاق نیروده ساختمان‌مسکونی ثری برداری و … اون گوینده که کارش صنع استخره الا این که ارماتوربند های یک کاشی کارزار کار ای موجود تبعا میتونه توی ار ج ساختن استخر شما یک اختلافی سطح داشته http://titrnews.ir/fa/news/105526/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story