1

ساخت استخر عمومی. ساخت استخر عمیق

News Discuss 
استخر اول نوباوه گانه اینتکس الگو 57100 همراه تاخت گون شاد و رخی یکی از تازه‌ترین استخر های تفریحی خودویژه کودکان بالای یک جهاز بوده که از روی جای گیری دره فضای سراچه کودک همچون استخر آتشبار نیز بسی مساعد می باشد. این استخر آفریننده به انگیزه دیسه چهارگوش http://titrnews.ir/fa/news/105526/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story