1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
بایسکشوال چیست کسانی که دوجنسه هستند معمولا به دلایل بیولوژیکی در قسمت اندام تناسلی دچار تفاوت هایی هستند که اغلب با عمل جراحی یک جنسیت را برمیگزینند. این گرایش به نوعی پیروی از طبیعت نیز محسوب می‌شود؛ زیرا تمامی موجودات زنده‌ای که در زمین زندگی می‌کنند، بر اساس همین http://judahweac643.almoheet-travel.com/5-things-everyone-gets-wrong-about-bayskshwal-chyst

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story