1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
عده ای بایسکشوال یا دوجنسگرا هست� برای مثال افرادی که در فامیل مادری خود هم جنس گرا داشته باشند، به احتمال زیاد هم جنس گرا می شوند. اصطلاح " homosexuality" برای اولین بار در قرن نوزده و توسط یک روانشناس مجارستانی به اسم " Karoly Maria Benkert" به کار http://myleseeia233.wpsuo.com/the-13-best-pinterest-boards-for-learning-about-bayskshwal-chyst

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story