1

عسل گون اصل مراغهاصلAstragalus Honey

News Discuss 
رنگ عسل طبیعی به منابع شهد و عسلک آن، خاک، رطوبت و فصلی که گیاهان تامین کننده عسل در آن منطقه رشد کرده اند و نحوه فرآوری و ذخیره سازی آن بستگی دارد. در حالی که بستهبندی عسل درون شیشه بوسیله برخی افراد ترجیح داده میشود، بطوری که شیشه https://cristian3ff13.blogofoto.com/41190313/قیمت-هر-کیلو-عسل-گون-اصل

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story