1

ظروف سرامـیک-کاسه و پیـاله-بشقاب-سرویس چینی-دیس-ظروف آرکوپال

News Discuss 
اصفهانی - من بر اعصاب خود مسلط هستم کاملا هم مسلط هستم ولی نمیتوانم این حقایق را نگویم اگر این مسائل اینجا گفته نشود بعدا باید تمام مسوولین بیایند اینجا و جواب ملت را بدهند چقدر خائن الان در ارتش داریم در حالیکه افراد پاک و سالم هم هستند https://socialrator.com/story1505865/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story