1

انبار تهیز آسیا تولید کننده انواع پالت های فلزی تخت و دیواره دار

News Discuss 
پالت های فلزی تخت و دیواره دار تجهیزات اصلی برای نگهداری کالا و مواد هستند که برای حمل و جابجایی تعداد زیادی بار به یکباره استفاده می شوند. بسته به ویژگی های محموله و نوع بسته بندی آنها، ساختار پالت ها و اندازه، ابعاد و مواد آنها متفاوت است. انبار https://www.mosalasonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA-45/141286-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1?pr=1

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story