1

دریافت شد گیر کرد؟ تلاش کنید این ترفندها سپاه خود را ساده کنید

News Discuss 
سپس مدتی را بهعنوان بخشدار زیدون به فعالیت پرداختند و با تأسیس سپاه پاسداران بهبهان بنا به پیشنهاد مسئولین و بدلیل کارآمدی ایشان بهویژه در زمینه مسائل فرهنگی، تبلیغاتی و عقیدتی وارد سپاه شدند و باعث پویایی و رونق در این نهاد انقلابی شدندو مسئولیت روابط عمومی سپاه بهبهان https://t.me/s/sepahe_rahbar

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story