1

باور کردن هر یک از از آن ten افسانه درباره آسمان شما را از رشد نگه می‌دارد

News Discuss 
شوکانی این حدیث را بی مبنا و نامعتبر میخواند. بهطور مثال، آقای لاک وود در بلندیهای بادگیر یا راوی بی نام دل تاریکی اثر جوزف کنراد. دزد کتاب اثر مارک زوساک که توسط مرگ روایت میشود و استخوانهای دوست داشتنی نوشته آلیس سبالد که توسط دختر جوان کشته شدهای https://wisesocialsmedia.com/story906189/%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story