1

Công trình MEKONG SMART CITY Công trình thành phố {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Dự án thị thành sáng tạo thuộc huyện Tân Châu (An Giang) và thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên 1 hệ sinh thái thương nghiệp nhà sản xuất gương mẫu cho ĐBSCL. Dự án có quy mô lên tới 7500 ha, tụ họp https://bookmarkspring.com/story5079712/d%E1%BB%B1-%C3%A1n-mekong-smart-city-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-%C4%91%C3%B4-th%E1%BB%8B-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-th%C3%B4ng-minh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story