1

تیم کالا سایت محصولات بیز Can Be Fun For Anyone

News Discuss 
رفتم دیدم همین نامرداهستن کلی شستشوی مغزی دادن که فلان میشه چنان میشه. بادرود،هموطنان عزیز شرکت بیز یاهرشرکت هرمی دیگه درایران انده کلاهبردای هستند،زیرا در بین انهاانسانهای ضعیف وبیگناه زیادی ضربه خوردند،بیزمحصولات نیست،مراقب باشید بیشتر اعظای بیزمتضررشدند،وقادربه ادامه نیستندحقیقت رابپذیرهر چند ک طعمش تلخ باشد… برای مثال کرم لازان یکی https://indexedbookmarks.com/story12976267/top-guidelines-of-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B2

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story